Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

Mittwoch, 23.10.2019 - 19:30 Uhr

Datenschutz (Stand: 22. Oktober 2019)

Die Seiten von aktuell.schaessburg.ro informieren über die Evangelischen Kirchenbezirk A.B. Schäßburg und ihr Gemeindeleben.
 
Haftungsausschluss
Bei Verwendung nur einer sprachlichen Geschlechtsform sind selbstverständlich alle sprachlichen Geschlechtsformen gleichwertig gemeint. Trotz größter Sorgfalt beim Erstellen der Seiten können wir keine Haftung für die bei uns hinterlegten Inhalte übernehmen. Die Rechte an den Texten und an den Bilder besitzen ihre Autoren. Nicht gehaftet werden kann, für Datenabgleich des Betriebssystems des Endgerätes des Seitenaufrufenden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung im Internet unbekannte Sicherheitslücken aufweisen kann, für die keine Haftung übernommen werden kann.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Für Informationen fremder Seiten, die nicht direkt von uns kommen, haften wir ebenenfalls nicht!
 
Seiteneigenschaften
Diese für mobile Geräte erstellten Seiten sind mit HTML 5.3, CSS3, UTF-8 und PHP 7.3 erstellt, Filme sind im mp4-Format, TLS 1.3 wird verwendet. Die aktuelle Content Security Policy (CSP Level 3WD) wird angewendet. Die Webseiten speichern keine personenbezogenen Daten und erfragen keine geographischen Standortdaten. Java, eigene Cookies und eigenes JavaScript werden nicht verwendet, eigene Seitenbesuchsauswerten erfolgen nicht, automatische Analysetools werden nicht verwendet. Übermittelte Browserdaten serverseitig zu speichern, wurde ausdrücklich nicht beauftragt. Es gilt das Prinzip der Datensparsamkeit. Wenn wir erfahren, dass personenbezogene Informationen ohne Einwilligung auf der Website gesammelt wurden, werden wir die entsprechenden Schritte unternehmen, um diese Informationen zu löschen.
Aktuelle Browser sind unter Windows 10 Version 1903, Android 10 z.B.: Chromium 80, Google Chrome 78, Microsoft Edge Dev Build 79, Mozilla Firefox 70 und Opera 64, unter macOS Catalina 10.15 oder iOS 13 z.B.: Apple Safari 13.0, Google Chrome 78, Mozilla Firefox 70 und Opera 64, die TLS 1.3 unterstützen. (Stand: 22. Oktober 2019).
 
Betriebssyteme mobiler Endgeräte können unabhängig davon, falls dieses nicht vom Benutzer des mobilen Endgerätes abgestellt wird, Daten und geographische Standort übermitteln.
 
Gegebenenfalls entscheiden Sie sich unabhängig davon, der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen, indem sie ein Deaktivierungs-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser installieren.
Die Seiten verwenden keine Gelokation oder Geotrageting und funktionieren ohne diese vollständig. Gegebenenfalls entscheiden Sie sich unabhängig davon, in den Einstellungen des von Ihnen verwendeten Betriebssystem und Browsers festzulegen, ob und welche Daten der Browser erhebt und möglicherweise an den Browserhersteller weitergibt.
 
Hosting
ATVIRTUAL.NET KG, A-2301 Groß-Enzersdorf bei Wien, hostet die Daten. Serverstandort ist Amsterdam (Nederland). Karten sind mit ArcGIS online erstellt. (Serverstandort ist Ashburn (Virginia, USA), Nutzungsbedingungen: https://www.esri.com/de-de/legal/terms/master-agreement-product).
 
Für Fragen des kirchlichen Datenschutzes wenden Sie sich bitte an:
 
 class=
 
Für Rückfragen und Anregungen:

 

 
ADATVÉDELEM (aktuell.schaessburg.ro - utolsó frissítés: 2019. oktober 22)
Jogi nyilatkozat
Annak ellenére, hogy az oldalak megteremtésében nagy gondot fordítottunk, nem vállalunk felelősséget a velünk letétbe helyezett tartalomért. A szöveghez fűződő jogok, elvben a beszéd és a szerzők saját képeik. Kifejezetten rámutatott, hogy az interneten történő adatátvitel ismeretlen biztonsági résekkel járhat, amelyekért felelősséget nem lehet elfogadni. Ez a nyilatkozat az internetes ajánlat részét képezi, amelyről az oldal hivatkozik. Ha a nyilatkozat részei vagy egyedi kifejezései nem jogszerűek vagy helyesek, akkor a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.
Más webhelyekről, amelyek nem közvetlenül tőlünk származnak, nem vállalunk felelősséget.
Az oldalak tulajdonságai
A weboldalak HTML 5.3, CSS3 és UTF-8 formátumúak, MP4 formátumú filmek, TLS 1.3 van használt. A jelenlegi Content Security Policy (CSP 3. szintű WD) alkalmazásra kerül. Az oldalak 1000 vízszintes képpont felbontásúak. Az oldalak 1024 x 768 képpont felbontásúak. Java, saját cookie-k és saját JavaScipts nem használunk, saját oldal látogatások értékelése nem történik meg. A weboldalak nem tárolnak személyes adatokat. Kivétel a kapcsolatfelvételi lapunk, amellyel kapcsolatba léphet velünk. Az üzenetből rögzített adatok csak a lekérdezések feldolgozására szolgálnak, nem kerülnek megosztásra harmadik felekkel, majd törlik. Számunkra az adatgazdálkodás elve érvényes. Ha megtudjuk, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtenek a webhely beleegyezése nélkül, megtesszük a megfelelő lépéseket az adatok törléséhez. Ha egy e-mailt más helyre cserél az egyik weboldalunkkal, aláírhatjuk és titkosítjuk (S / MIME). A jogi előírásoknak való megfelelés ebben az esetben is érvényes. A papíralapú válaszok, ha tudjuk adni, megkövetelik az Ön beleegyezését, hogy átadjuk a feladónak. Nem küldünk kéretlen e-maileket. A jelenlegi böngészők például a Chromium 80, Google Chrome 78, Microsoft Edge Dev Build 79, Mozilla Firefox 70 és Opera 64 Windows 10 verzió 1903-val vagy Android 10-vel, Safari 13 macOS Catalinaval vagy iOS 13-val, mindkettő támogatja a TLS 1.3. (2019. oktober 22-tól). Opcionálisan dönthet úgy is, hogy a jövőben kizárja az adatgyűjtést a Google Analytics szolgáltatásból a deaktiválás bővítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu). telepítse a böngészőjét.
Az oldalak nem használnak helymeghatározást vagy geotragasztást, és ezek nélkül működnek. Szükség esetén önállóan dönti el az Ön által használt operációs rendszer és böngésző beállításaiban, hogy a böngésző milyen adatokat gyűjt és esetleg továbbítja a böngésző gyártójának.
Hosting
Az ATVIRTUAL.NET KG, a Groß-Enzersdorf Bécs közelében található. A kiszolgáló helye Amszterdam (Hollandia). A térképeket online hozza létre az ArcGIS segítségével. (A kiszolgáló helye Ashburn (Virginia, AEÁ). Használati feltételek: https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/legal/ma-translations/hungarian.pdf).
Linkek más weboldalakhoz (linkek)
Honlapjaink tartalmazzák az Evangélikus A. H. Egyház honlapjaihoz kapcsolódó linkeket. Romániában és a „Herrnhuter Losungen”, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az oldalak érdekelhetik Önt. Nincs hatással e webhelyek tervezésére, tartalmára és biztonságára. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy a webhelyek szolgáltatói hogyan kezelik az Ön információit. Adatvédelmi politikánk és felelősségünk ezért nem terjed ki a kapcsolódó weboldalakra. További kérdésekért forduljon közvetlenül az Evangélikus A. H. Egyházhoz Romániában vagy a „Herrnhuter Losungen”.
 
Az egyházi adatvédelem kérdéseivel kapcsolatban kérjük, forduljon:
 

 
A kérdések és javaslatok:

 

 
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (22 octombrie 2019)
Disclaimer
În ciuda celei mai mari griji în crearea paginilor, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru conținutul acestora. Drepturile la texte, la cuvântul vorbit, respectiv la fotografii, aparțin, în principiu autorilor lor, pentru care doar aceștia își pot asuma răspunderea. Subliniem în mod expres că transferul de date pe Internet poate avea vulnerabilități de securitate necunoscute pentru care, din partea noastră, nicio răspundere nu poate fi acceptată. Această declarație de declinare a responsabilității trebuie considerată ca parte a ofertei de informație de pe internet de la care a fost menționată această pagină. Dacă secțiunile sau termenii individuali ai acestei declarații nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți rămân neinfluențate de acest fapt. Pentru informații despre alte site-uri care nu sunt direct de la noi, nu suntem responsabili!
Proprietățile paginii
Paginile web sunt create cu HTML 5.3, CSS3 și UTF-8, filme în format mp4. Acest site foloseşte TLS 1.3. Se aplică actuala Content Security Policy (CSP Level 3 WD). Paginile sunt optimizate pentru o rezoluție de 1024 x 768 pixeli. Java, Cookie-uri proprii și JavaScipts proprii nu sunt utilizate, iar evaluări proprii ale vizitelor pe pagină nu au loc. Paginile web nu stochează date personale. Excepția este forma noastră de contact, cu care ne puteți contacta. Datele înregistrate din mesajul dvs. vor fi utilizate numai pentru a procesa întrebări, nu vor fi distribuite unor terțe părți și apoi vor fi șterse. Pentru noi, se aplică principiul economiei de date. Dacă aflăm că informațiile personale au fost colectate pe site fără consimțământ, vom face pașii corespunzători pentru a șterge aceste informații. Dacă schimbați e-mail-uri cu unul din site-urile noastre într-un alt mod, acesta poate fi semnat și criptat (S / MIME). Respectarea cerințelor legale este, de asemenea, dată în acest caz. Răspunsurile redactate pe hârtie, dacă le putem da, necesită acordul dvs. că putem transmite date de livrare expeditorilor. Nu trimitem e-mailuri nesolicitate. Browserele actuale care susţin TLS 1.3 sunt de exemplu: Chromium 80, Google Chrome 78, Microsoft Edge Dev Build 79, Mozilla Firefox 70, Opera 64 (Windows 10 versiune 1903, Android versiune 10) şi Safari 13 (macOS Catalina, iOS 13). (Data: 22 octombrie 2019). Puteți alege, eliminarea colectării de date prin intermediul Google Analytics, pe viitor prin a face o opt-out add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) instalat pentru browserul dvs.
Paginile nu utilizează Gelokation sau Geotrageting și funcționează complet fără acestea. Dacă considerați necesar, decideți independent de aceasta, dacă în setările sistemului de operare pe care îl utilizați și în browsere, dacă și ce date colectează browser-ul și eventual le transmite mai departe producătorului browser-ului.
Hosting
ATVIRTUAL.NET KG, găzduiește datele și se află la Groß-Enzersdorf lângă Viena. Localizarea serverului este la Amsterdam (Țările de Jos). Hărțile sunt create online cu ArcGIS. (Localizarea serverului este la Ashburn (Statul Virginia, S.U.A.). Termeni de utilizare: https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/legal/ma-translations/romanian.pdf).
Link-uri către alte site-uri (linkuri)
Site-urile noastre conțin legături către site-urile Bisericii Evanghelice C. A. din România și către „Herrnhuter Losungen”, deoarece credem că aceste pagini ar putea fi de interes pentru dvs. Nu avem nicio influență asupra designului, conținutului și securității acestor site-uri web. De asemenea, nu putem controla modul în care furnizorii acestor site-uri web vă gestionează informațiile. Politica de confidențialitate, responsabilitatea noastră și răspunderea noastră, prin urmare, nu se extind la site-urile web asociate. Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați direct Biserica Evanghelică C. A. din România sau „Herrnhuter Losungen”.
 
Pentru întrebări legate de protecția datelor bisericești, vă rugăm să contactați:
 

 
Ne puteți contacta:

Parohia Evanghelică Sighişoara, Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara